Βγαίνουν σε πλειοδοτική δημοπρασία τα δημοτικά κτήματα στην περιφερειά του Ορχομενού

0
3

Με ομόφωνη απόφασή της, η Τοπική Κοινότητα αποφάσισε την εκμίσθωση για τέσσερα (4) έτη, με τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος και οι σχετικές αποφάσεις του Δήμου Ορχομενού (πλειοδοτική δημοπρασία), για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Ορχομενού . 

1)ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 75,00 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
2) ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ (εργοστασίου τοματοπολτού) 28,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
3) ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ 100,00 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
4) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΛΙΒΑΔΙ 81,50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
5) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΛΙΒΑΔΙ 40,00 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
6) ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 40,00 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
με τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Να εφαρμοστούν πλήρως οι διατάξεις του άρθρου 195 του Κ.Δ.Κ. και ειδικότερα η απαγόρευση συμμετοχής στη δημοπρασία, ιδιοκτητών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ορισμένου αριθμού στρεμμάτων.
Β) Στους όρους της δημοπρασίας, πλην των οριζόμενων από σχετική Νομοθεσία, να αναγράφεται ότι, δε θα γίνει δεκτός όποιος, δεν προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας στο οποίο να εμφαίνεται ότι δεν οφείλει στο Δήμο ο ίδιος και να εξεταστεί αν μπορεί να συμπεριληφθεί και ο εξής όρος : καθώς και συγγενείς του α΄ βαθμού.
Γ) Το κατώτατο όριο μισθώματος να ορισθεί από την οικονομική επιτροπή, διότι δεν είναι στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου μας.
Δ) Να εξεταστεί η δυνατότητα, ώστε τα χρήματα των μισθωμάτων ή ένα μέρος αυτών να κατανεμηθούν σε αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων στην Τοπική Κοινότητα Ορχομενού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here