ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

0
29

Την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας νομού Βοιωτίας έφεραν στη Βουλή ο Βουλευτής Βοιωτίας και Υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιώργος Μουλκιώτης και ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Υγείας και Βουλευτής Αργολίδας, Ανδρέας Πουλάς, καταθέτοντας ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας.

Με την ερώτησή τους, οι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και στη Βοιωτία αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις που αφορούν στο πρόβλημα της υποστελέχωσης και της ανανέωσης του επιστημονικού προσωπικού που δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία του και την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι από τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στη Βουλή από την 5ηΥΠΕ, δεν υπάρχει αναλυτική περιγραφή των ειδικοτήτων που έχουν προσληφθεί στα νοσοκομεία του νομού Βοιωτίας από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού μέχρι σήμερα τόσο σε ιατρικό όσο και σε λοιπό επικουρικό προσωπικό.

Κατόπιν αυτών, οι βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο υπουργό,  ποιές είναι οι ελλείψεις σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό στις δομές Υγείας του νομού Βοιωτίας σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν δηλωθεί και τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις και  πότε λήγουν οι συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού στις υγειονομικές δομές του νομού Βοιωτίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνου που προσελήφθη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Ακόμα, ζητούν την άμεση στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας του νομού (νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, ΤΟΜΥ) με μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, στις υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις αλλά και την ενίσχυση δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με στόχο την πραγματική αποσυμφόρηση των νοσοκομείων στη Βοιωτία και με προσανατολισμό την εύρυθμη και αποτελεσματική  λειτουργία τους, σύμφωνα με τον προορισμό τους.