Το νέο Δ.Σ στην Αναγέννηση Λιβαδειάς

0
35

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού συλλόγου Λιβαδειάς ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 24 Ιουνίου.
Για την διετία 2020 – 2022 το νέο Συμβούλιο είναι το εξής:

Πρόεδρος :         Ορκόπουλος Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος:   Σακελλαρίου Κωνσταντίνος
Γραμματέας :    Πούλου Μαρία
Ταμίας :              Παπανικολάου Ελένη
Έφορος:             Βαγιάννης Στέφανος

Αναπληρωματικά μέλη : Σώκος Λουκάς , Ψαλλίδα Σταυρούλα

Εξελεγκτική Επιτροπή: Λαμπίδης Δημήτρης , Ραφαηλίδου Ελένη

Τακτικός αντιπρόσωπος στην ΕΟΠΕ : Ορκόπουλος Αθανάσιος

Τακτικός αντιπρόσωπος στην ΕΟΦΣΑ: Σακελλαρίου Κωνσταντίνος