«Η Κυβέρνηση κρατά τους πολίτες σε σκοτάδι, όσον αφορά τυχόν διενεργηθέντες ελέγχους των σχολείων και δημοσίων υπηρεσιών στη Βοιωτία, ένεκα και της συνεχιζόμενης σεισμικής δραστηριότητας στο Δήμο Θηβαίων»

0
21

Σε μια άκρως προβληματική απάντηση προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην ερώτηση του βουλευτή Βοιωτίας Κινήματος Αλλαγής, Γιώργου Μουλκιώτη, με την οποία ζητούσε τα δεδομένα, εάν είχαν λάβει χώρα έλεγχοι στα σχολεία και τα δημόσια κτίρια της Βοιωτίας, με στόχο την θωράκιση της προστασίας των πολιτών. 

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο ενημερώνει ότι «με βάση το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο αρμόδια για τη διεξαγωγή των ελέγχων αυτών στα δημόσια κτίρια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η ΚΤΥΠ ΑΕ».

Επιπλέον, ότι «η ΚΤΥΠ ΑΕ έχει διεξάγει μέχρι σήμερα άνω των 8.000 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ σε στατικά ανεξάρτητες εκπαιδευτικές και άλλες μονάδες».

Η Κυβέρνηση αρέσκεται σε γενικόλογες απαντήσεις, που δεν αφορούν την Π.Ε. Βοιωτίας,  παρόλο την συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα, που παρατηρείται στη περιοχή του Δήμου Θηβαίων τους τελευταίους μήνες, η οποία προκαλεί έντονη ανησυχία και απασχολεί τους τους πολίτες.

Καμία απάντηση για τις ενέργειες του Υπουργείου όσον αφορά τους αντισεισμικούς – προσεισμικούς και μετασεισμικούς – ελέγχους στα σχολεία του Δήμου Θηβαίων, σε όλα τα σχολεία της Π.Ε. Βοιωτίας, καθώς και στα υπόλοιπα δημόσια κτίρια.

Επίσης, απόλυτη σιωπή για τις προθέσεις του Υπουργείου σχετικά με τις άμεσες ενέργειες για τις μονάδες που κρίνονται ακατάλληλες, ώστε να εξασφαλιστούν άμεσα κτιριακές κρατικές ασφαλείς εγκαταστάσεις για να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα σχολεία και οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες.

Η  ερώτηση, ενώ αφορούσε συγκεκριμένα για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων και των δημοσίων υπηρεσιών της Βοιωτίας, δεν υπήρξε ευθεία απάντηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αποδεικνύεται ότι, η Κυβέρνηση είναι «προβληματική» ως προς την πρόληψη και την επακόλουθη ασφάλεια των πολιτών.

 

Επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.